3 DISTRIBUČNÍ
CENTRA V ČR

8.000 m²
SKLADOVÉ PLOCHY

VLASTNÍ
DOPRAVA

o nás

Společnost AZ FLEX, a.s., byla založena roku 1993 jako odborný velkoobchod, který se zaměřuje mimo vlastního prodeje materiálů také na komplexní technický servis včetně realizací školení a poradenství.

Od roku 1999 začala společnost AZ FLEX, a.s. rozšiřovat svoji působnost v dalších evropských státech.

V současné době má společnost zastoupení ve třech evropských státech se sedmi pobočkami.

více o nás