tzbTepelná ztráta potrubí s izolací kruhového výřezu

(zdroj: www.tzb-info.cz)

Tepelná ztráta potrubí kruhového průřezu je způsobena vedením tepla jednotlivými vrstvami potrubí a přestupem tepla do okolního prostředí. Zde si můžete spočítat její velikost a ověřit, zda vámi navržená izolace splňuje podmínky vyhlášky 193/2007.

rockwoolRocktech – výpočtový program pro návrh tloušťky technických izolací

Rocktech je výpočtový program pro návrh tloušťky technických izolací, vyvinutý společností Rockwool na pomoc odborníkům pracujícím v oblasti vytápění. Program je založený na německém standardu VDI 2055, jeho detailní znalost však není při používání Rocktechu nutná.

armacellArmWin AS – výpočtový program

ArmWin AS je program pro určení optimální tlouštky izolace, součinitelů prostupu tepla, proudění tepla a teplotních změn na trubkách, obdélníkovém potrubí a nádržích. Počítá též časy zamrzání trubek. Veškeré výpočty jsou založeny na aplikaci ArmWin AS V1.0 – výpočtovém programu společnosti Armacell – a vycházejí z ISO EN 12241:1998.

parocPAROC Calculus – program pro výpočet technických izolací

Program Calculus vypočítává izolační řešení skládající se z produktů technických izolací. Tyto výpočty využívají vzory uvedené v normě EN ISO 12241.

isover_saintIsoCal – program pro návrh technických izolací

IsoCal® je výpočtový program pro návrh technických izolací – izolace potrubí, vzduchovodů, zásobníků, turbín, kotlů, pecí, apod. Byl vyvinut společností Isover na pomoc odborníkům pracujícím v oblasti TZB (vytápění, chlazení, vzduchotechnika) a energetiky. Program není vhodný pro výpočet stavebních izolací (izolace střech, stěn, podlah, atd.).

kaimannKaiCalc 2.2. – program pro výpočet tloušťky izolace

KaiCalc 2.2. je program pro výpočet tloušťky izolace pro zabránění kondenzace vně potrubí a minimalizace tepelných ztrát, výpočtu vnější povrchové teploty a součinitele prostupu tepla, změny teploty proudícího média v potrubí, změna teploty ustáleného média, času zamrzání trubek.