Paroc_Section_Be_4cc498cc60f4f

Stavebnicové izolační díly vyrobené z vinutého potrubního pouzdra pro izolaci kolen a oblouků potrubí, kašírované vyztuženou hliníkovou fólií:

  • Určena k tepelné a zvukové izolaci průmyslových instalací, parního a teplárenského potrubí, spalinových kanálů a komínového vedení.
  • Maximální provozní teplota média +250 ºC, teplota na vnějším povrchu izolace nesmí překročit 80ºC.
  • Dle EN 13501-1 reakce na oheň A2L – s1,d0

Podrobnosti: