KAIFLEX_ST___tru_5043797c28e92

Izolace na bázi syntetického kaučuku s difůzním faktorem µ >= 8 000.
Použití od -50 °C do +110 °C
Součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,036 W/mK