1. Prověřte kvalitu podkladu. Označte převisy lišt a změřte je. Počítejte rovněž s konečnou úpravou povrchu. 2. Pomocí pokosnice VARIO nařežte lištu. 3. Změřte otevřené strany spoje a pečlivě je slepte. 4. Naneste lepidlo DOMOSTYL.
5. Přitlačte na fasádu. Je-li to nutné, umístěte provizorní oporu. 6. Lepidlem DOMOSTYL vyplňte všechny otvory. 7. Nejprve římsy, teprve poté ostatní dekorační prvky. 8. Po zaschnutí proveďte povrchovou úpravu fasádními barvami bez obsahu silikátu.

Tipy a triky

Rámový profil
Rámový profil, který na rohu přesahuje 2-3 mm, nabízí možnost přitmelit okenní nebo dveřní profil. Po vyhlazení tak vznikne čistý a přesný roh.
Přesahující profil
Přesahující profil musí být předem vyspárován lepidlem DOMOSTYL.
Plochý profil
Ozdobné profily DOMOSTYL musí být instalovány před nanesením poslední vrstvy omítky a po obvodě důkladně vyspárovány, aby se zamezilo pronikání vlhkosti.
Patrové římsy