This page as PDFTisk katalogu sortimentu v PDF

Produkty

FOAMGLAS PERINSUL S

PERINSUL_4cfa90dace296Bloky FOAMGLAS® PERINSUL S lze jako jediné ze sortimentu použít na přerušení tepelných mostů v nosných konstrukcích.

Bloky FOAMGLAS PERINSUL S jsou vyráběny ze speciálního pěnového skla FOAMGLAS®. Garantovaná pevnost těchto bloků v tlaku je 1,6 MPa. Po zohlednění bezpečnostních koeficientů, doporučuje výrobce počítat s výpočtovou pevností v dlouhodobém tlaku bez deformace 0,45 MPa. Vzhledem k tomu, že při výrobě bloků PERINSUL S je prováděno velmi důsledné testování, je možné tímto materiálem izolovat i paty nosných stěn, u kterých musí být zaručena statická stabilita. Technický list FOAMGLAS® PERINSUL S naleznete zde

FOAMGLAS T4+

FOAMGLAS_T4_4c847fc90f828FOAMGLAS® T4+ je vhodný pro všechny typy nepojížděných plochých střech (včetně teras a zelených střech), pro střechy pojezdné (vozidla do 2t) s betonovou vozovkou pro zateplení podlah, spodní stavby i pro zateplení provětrávaných fasád. Dále je používán při izolaci chladových zařízení, ledových ploch, podlah mrazíren apod. Tento materiál je možné při dodržení montážních postupů a správných izolačních systémů použít i jako interiérovou tepelnou izolaci stěn nebo podhledů.

FOAMGLAS S3

FOAMGLAS_S3_4cfa91a75c518Desky se zvýšenou pevností v tlaku pro více zatížené stavební konstrukce. V hodnotě výpočtové pevnosti v tlaku (bez deformace = 0,3 MPa) je již zahrnut bezpečnostní koeficient 3,0. FOAMGLAS® S3 je vhodný pro středně zatížené pojezdné ploché střechy (v případě střech pojezdných s betonovou vozovkou až pro vozidla do 30t). Dále se používá pro zateplení více zatížených podlah nebo částí spodní stavby. Tento materiál je využíván i jako plošná izolace pod průmyslové nádrže.

FOAMGLAS F

FOAMGLAS_S3_4cfa91a75c518Desky s extrémní pevností v tlaku pro velmi zatížené stavební konstrukce. V hodnotě výpočtové pevnosti v tlaku (bez deformace = 0,4 MPa) je již zahrnut bezpečnostní koeficient 3,0.  FOAMGLAS® F je vhodný pro extrémně zatížené pojezdné ploché střechy (v případě střech pojezdných s betonovou vozovkou až pro vozidla do 60t). Dále se používá pro zateplení extrémně zatížených podlah nebo částí spodní stavby. Tento materiál je využíván i jako plošná izolace pod průmyslové nádrže.

FOAMGLAS FLOOR BOARD T4+

PITT063-3.FLOOR.BOAROba líce desek jsou kašírovány asfaltem a výztužným papírem. Typ desek FOAMGLAS® FLOORBOARD T4+ se volí podle požadované pevnosti v tlaku (výpočtové pevnosti v tlaku (bez deformace) od 0,23 do 0,4 MPa.

Desky FOAMGLAS® FLOORBOARD T4+ jsou určeny především pro tepelné izolace podlah suchou pokládkou do písku, štěrku nebo zavlhlého betonu. Tyto desky je možné použít jako tepelnou izolaci svislých i vodorovných konstrukcí spodní stavby.

FOAMGLAS FLOOR BOARD F

PITT063-2.FLOOR.FOba líce desek jsou kašírovány asfaltem a výztužným papírem. Typ desek FOAMGLAS® FLOORBOARD F se volí podle požadované pevnosti v tlaku (výpočtové pevnosti v tlaku (bez deformace) od 0,23 do 0,4 MPa.

Desky FOAMGLAS® FLOORBOARD F jsou určeny především pro tepelné izolace podlah suchou pokládkou do písku, štěrku nebo zavlhlého betonu. Tyto desky je možné použít jako tepelnou izolaci svislých i vodorovných konstrukcí spodní stavby.

FOAMGLAS WALL BOARD W+F

FOAMGLAS_WALL_BO_4cfa90d1df763Desky WALL BOARD W+F jsou vyráběny speciálního lehčeného materiálu FOAMGLAS®. Oba líce desek jsou kašírovány asfaltem a výztužným papírem. Desky mají velmi nízkou tepelnou vodivost l = 0,038 W/mK a jsou určeny výhradně pro nezatížené konstrukce provětrávaných fasád nebo podhledů.

FOAMGLAS READY BOARD T4+

FOAMGLAS_READY_B_4cfa90b13c838Desky READY BOARD jsou vyráběny ze základních desek FOAMGLAS® T4+. Spodní líc desek je kašírovaný asfaltem a výztužnou skelnou textilií, horní líc je kašírovaný pouze oxidovaným asfaltem a stavitelným ochranným polyetylenovým filmem. Desky mají velmi dobrý tepelný odpor l = 0,040 W/mK a dostatečnou pevnost v tlaku pro běžné stavební konstrukce. V hodnotě výpočtové pevnosti v tlaku (bez deformace = 0,23 MPa) je již zahrnut bezpečnostní koeficient 3,0.

Desky FOAMGLAS® READY BOARD jsou vhodné především pro izolace všech typů plochých i šikmých střech s nosnou konstrukcí z trapézového plechu. Dále se desky READY BOARD používají všude tam, kde je nutné na povrch pěnového skla natavovat asfaltové hydroizolační pásy – například vertikální části spodní stavby, izolace podlah ve vlhkých provozech apod.

FOAMGLAS READY BLOCK T4+

FOAMGLAS_READY_B_4cfa90a063e6fDesky READY BLOCK jsou vyráběny ze základních desek FOAMGLAS® T4. Spodní líc desek není kašírovaný, horní líc je kašírovaný pouze oxidovaným asfaltem a stavitelným ochranným polyetylenovým filmem. Tyto desky mají atypický formát 600 x 600 mm. Desky FOAMGLAS® READY BLOCK mají nízkou tepelnou vodivost l = 0,040 W/mK a dostatečnou pevnost v tlaku pro běžné stavební konstrukce. V hodnotě výpočtové pevnosti v tlaku (bez deformace = 0,23 MPa) je již zahrnut bezpečnostní koeficient 3,0.

Desky FOAMGLAS® READY BLOCK T4+ jsou určeny k lepení do studeného lepidla PC® 500 a na jejich horní povrch lze přímo natavovat asfaltové hydroizolační pásy.