Nářadí, VARIO pokosnice

Nářadí: VARIO pokosnice
Kufr firmy NMC s nářadím obsahuje VARIO pokosnici s příslušenstvím, značkovací provázek, špachtli, řezací nůž s výsuvným ostřím, skládací metr, tužku a kartušovou pistoli. K instalaci lišt a rozet budou dále zapotřebí houba, štětec, barva a lepidlo – tmel ADEFIX P5. 1. Hlavní předností pokosnice VARIO je to, že Vám umožňuje dostatečný počet řezů jiných než 45°. K pokosnici patří též úhloměr, skládací metr a dvě pily – jedna na NOMASTYL a druhá na ARSTYL. 2. Pro řezání lišt o výšce ramene vyšší než 17 cm si můžete objednat nástavný díl a připevnit jej na pokosnici VARIO.

Nepravoúhlé pokosy

1. Pokud si přejete, můžete pokosnici přišroubovat k pracovnímu stolu pomocí hliníkových klínů a svorek (nejsou součástí dodávky). 2. Ke změření úhlu zdí (vnějšího či vnitřního) použijte úhloměr. 3. Úhloměr položte na dolní část VARIO pokosnice tak, aby se jedna jeho strana dotýkala zadní části pokosnice. Změřte vzdálenost mezi dvěma konci úhloměru a vydělte dvěma. V takto získaném směru nastavte vodič pily.
Pozn.: Tato technika je použitelná pro vnitřní i vnější úhly.

Technika montáže

1. Označte výšku profilu na zdi. 2. Pomocí značkovacího provázku označte výšku profilu podél celé místnosti. 3. DŮLEŽITÉ: Nastavte pokosnici na výšku zdi Vašeho profilu. Vertikální část pokosnice přadstavuje zeď a dolní část strop.
4. Řezání levostranného úhlu. 5. Řezání pravostranného úhlu.

Lepení

1. Nejprve houbou očistěte celou styčnou plochu (pro ARSTYL). Před nanesením lepidla – tmelu ADEFIX P5 zkontrolujte přesnosti lícování. Pro dosažení nejlepšího výsledku používejte naše lepidlo – tmel ADEFIX P5. 2. Při přikládání lišty se ujistěte, že lišty jsou zarovnány přesně podle linky označené úderem provázku. Přitlačte a zkontrolujte, zda žádné nadbytečné lepidlo nevychází na zeď či strop.
3. DŮLEŽITÉ: Při aplikaci lišt ARSTYL nezapomeňte použít spojovací čepy. Nechávejte mezery 2-3 mm v každém spoji a vyplňte je lepidlem – tmelem ADEFIX P5. 4. Použitím špachtle odstraňte přebutečné lepidlo a okamžitě očistěte vlhkou houbou.
5. Nechte 24 hodin schnout a poté provádějte nátěr.

Instalace stropních rozet Arstyl

1. Při instalaci stropního svítidla vyřízněte dostatečný otvor v centru rozety. 2. Naneste ADEFIX P5 na styčný povrch rozety.
3. Tlakem na rozetu vytlačíte nadbytečné lepidlo. Spáry vyplňte lepidlem – tmelem ADEFIX P5. Nadbytečné lepidlo ihned odstraňte vlhkou houbou.
Rada: Ujistěte se, že vybraná rozeta odpovídá velikosti a upevnění světla.

Instalace stropních lišt Arstyl Z40, Z41, Z42

1. 2 m Z42 profil má dvě rohové dekorace (vnitřní rohy). Rozřízněte profil přesně uprostřed.
2. Seřízněte dva vnitřní rohy do rohové dekorace (nelze vytvořit vnější roh!). Získáte tak rozsáhlý květinový motiv, který je vždy otočen směrem ke stropu.
3. Ve většině případů se doprotřed zdi umísťuje profil Z41. Pro vnější rohy nebo rozšíření mezi profily Z41 a Z42 použijte lineární profil Z40. 4. Zahájíte-li instalaci profilem Z40, ověřte, že šipka na zadní čísti profilu směřuje na konci instalace směrem ke stropu.

Instalace pilastrů Arstyl

1. Stanovte polohu. Upozornění: nezapomínejte, že patka a hlavice jsou širší než středový rýhovaný díl. 2. Upravte délku sloupu. Seřízněte za tím účelem jeho patku.
3. Pokud je celková dostupná výška pokoje méně než 235 cm, zkraťte rovněž středový rýhovaný díl – uprostřed, abyste nemuseli řezat do zakončení rýh. 4. Lehce obruste oříznuté okraje smirkovým papírem nebo brouskem odstraňte piliny. 5. Naneste ne lepicí povrchy na zadní části patky fixační lepidlo ADEFIX P5.
6. Přistavte patku. 7. Stejným způsobem pokračujte u středového rýhovaného dílu a hlavice. 8. Do spojů mezi jednotlivými komponentami sloupu naneste alespoň 2 mm tlustou vrstvu lepidla.
8. Vyplňte spáry fixačním lepidlem ADEFIX P5. Nechte zaschnout, jemně spáry obruste a poté pomocí špachtle aplikujte lepidlo ADEFIX P5 ještě jednou.

Instalace přímého osvětlení Arstyl

Upozornění

  • Mezi jednotlivými bodovými světly je třeba zachovat minimální vzdálenost 30 cm, mezi bodovými světly a rohem musí být zachována minimální vzdálenost 20 cm. Osvětlení tedy není možné instalovat v rozích místnosti.
  • K jedné přípojce dodané k soupravě bodového osvětlení NMC může být zapojeno maximálně 30 bodových světel.
  • Použití bodového osvětlení NMC v kombinaci s lištami L1, L2, L4 a L5 je certifikováno a splňuje normy ENEC, GS a CE.
1. Přeneste rozměry výšky konzole na stěnu. 2. Pomocí provázku s tužkou přeneste rozměr na celý obdvod místnosti. 3. Pomocí přenosného úhelníku změřte profil vnějšího nebo vnitřního úhlu. 4. Úhelník umístěte naplocho na vnitřní část pokosnice Vario tak, aby se jedna strana úhelníku dotýkala stěny. Pomocí skládacího metru změřte vzdálenost mezi dvěma konci úhelníku a vydělte dvěma. Pilku nastavte na takto vypočtenou stupnici.
5. Nařežte lišty.
6. Změřte vzdálenost mezi každým bodovým světlem (minimálně 30 cm) a vzdálenost mezi rohem místnosti a prvním bodovým světlem (minimálně 20cm).
7. Pro každé světlo vyvrtejte otvor pomocí zvonu a průměru 78 mm, tak abyste mohli zapustit bodová světla. 8. Bodová světla nasaďte do lišty, dbejte aby se kabel a bodové světlo nedostaly do kontaktu. Postupujte podle přiložených pokynů.
9. Po nasazení a zapojení bodových světel lištu přilepte.
10. Přilepenou lištu upevněte na místě pomocí nějaké podpěry nebo libovolného systému dle vaší volby.